Styret

Tor Lægreid, styreleder (Nordnorsk Opera og Musikkteater)

Alma Nedrelid (Den Norske Opera & Ballett)

Geir Solum (Trondheim Symfoniorkester)

Harald Hellum (RingsakerOperaen)

Gjøril Songvoll (Opera til folket)

Vararepr. Randi Spets (Opera Trøndelag)

Styresekretær: Kari Eikli