Om oss

OperaNorge er de norske operaprodusentenes nettverk, organisert som forening. I dag består OperaNorge av 16 medlemmer spredt over hele landet. Den Norske Opera & ballett, regionoperaene, distriktsoperaene og en rekke andre operaaktører er medlemmer i foreningen. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og behov samt fremme de synspunkter som til enhver tid er representative for medlemmene. Videre skal ON fremholde musikkteatrets kunstneriske verdier og pedagogiske muligheter, arbeide for økt aksept for operakunstens rolle i kulturlivet samt bygge kompetanse blant medlemmene.