Opera Europa

OperaNorge er medlem av
OperaEuropa
som er en organisasjon for profesjonelle operakompanier og operafestivaler i Europa. Pr. i dag har organisasjonen 155 medlemmer fra 39 land. Hovedkomtoret er i Brüssel, hvor det er registrert som en kulturorganisasjon i samsvar med belgisk lov. Organisasjonens styre består av 15 medlemmer valgt for 3 år.

Opera Europa arrangerer minimum to årlige konferanser som er åpen for alle medlemmer, og finner sted i forskjellige byer knyttet til en medlemsorganisasjon. Konferansene fokuserer på relevante temaer som er av praktisk interesse for alle, for eksempel økonomi, formidling, nytt publikum, ny teknologi og nye medier, HR, sponsorarbeid, PR/markedsføring, co-produksjoner.

Opera Europas informasjonstjeneste (web-side, database, kontaktlister etc) tilbyr bl.a.:

  • Linker til alle medlemmers hjemmesider
  • Lister over hver institusjons nøkkelpersoner
  • Fora for spesielle yrkesgrupper
  • Database over medlemmenes framtidige produksjonsplaner
  • Markedsplass for co-produksjoner, leie og bytte av produksjoner
  • Tilgang til casting- og produksjonsverktøy utviklet av Operabase
  • Tilgang til konfidensielle profiler på noen av medlemsinstitusjonene.