MEDLEMMER
Telefon+47 12 34 56 78

HAUGESUND 
KAMMEROPERA

MEDLEMMER


OPERANORGE ER DE NORSKE OPERAPRODUSENTERS NETTVERK, ORGANISERT SOM FORENING